xứ catalan

xứ catalan

Mang cờ xứ Catalan vào sân là hủy diệt đất nước Tây Ban Nha【xứ catalan】:Đó là tuyên bố mới đây của J