Sao trẻ hay nhất World Cup 2018 hết thần tượng Ronaldo, quay sang thần tượng chính mình?

Sao trẻ hay nhất World Cup 2018 hết thần tượng Ronaldo, quay sang thần tượng chính mình?

Mbappe dán đầy ảnh Ronaldo trong phòng.Mbappe không ngại ngần thừa nhận thần tượng của anh chính là