Hi hữu: Đại diện PES Việt Nam có nguy cơ bỏ giải vô địch ĐNA vì lý do tài chính

Hi hữu: Đại diện PES Việt Nam có nguy cơ bỏ giải vô địch ĐNA vì lý do tài chính

4 game thủ đại diện cho PES Việt Nam tham dự giải vô địch ĐNA, PES League SEA 2018 trên đất Malaysia