Thuram sốc vì con trai khiếm nhã

Thuram sốc vì con trai khiếm nhã

“Tôi đã tự hỏi liệu đây có thực sự là con mình không. Tôi đã xem trực tiếp trận đấu ấy. Quá sốc. Nhữ