Manchester United lỗ nặng sau một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch COVID-19

Manchester United lỗ nặng sau một mùa giải đầy biến động bởi đại dịch COVID-19

Theo báo cáo tài chính hàng năm mới được công bố củaManchester United, câu lạc bộ này đã thất th