Indonesia cạnh tranh tổ chức Asian Cup 2023 với Hàn Quốc, Qatar

Indonesia cạnh tranh tổ chức Asian Cup 2023 với Hàn Quốc, Qatar

Chiều 18.7, AFC đã ra thông cáo: “AFC đã nhận được lời bày tỏ sự quan tâm từ 4 Hiệp hội thành viên A