Djokovic dừng bước sớm, Nadal tiếp tục phong độ hủy diệt ở Monte Carlo

Djokovic dừng bước sớm, Nadal tiếp tục phong độ hủy diệt ở Monte Carlo

Djokovic thua sốcNadal đi tiếp thuyết phụcẢnh: Getty

Djokovic: ‘Lỡ Mỹ Mở rộng không phải ngày tận thế’

Djokovic: ‘Lỡ Mỹ Mở rộng không phải ngày tận thế’

“Nếu được phép, tôi sẽ chơi ở Mỹ Mở rộng. Nếu không, đó không phải ngày tận thế”, Djokovic nói trong