Hồ Tấn Tài ôm động viên Phan Văn Đức, Bình Định ăn mừng cực sung sau trận thắng SLNA

Hồ Tấn Tài ôm động viên Phan Văn Đức, Bình Định ăn mừng cực sung sau trận thắng SLNA

Cả hai trao nhau cử chỉ thân thiện. Hồ Tấn Tài níu tay Văn Đức trò chuyệnCác cầu thủ Bình Định ăn mừ